آتشفشان ایرانی فضانورد فضانورد اخبار علمی و آموزشی

آتشفشان: ایرانی فضانورد فضانورد اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ساختارهای مورد نیاز را جهت تسهیل جذب گردشگر طراحی کرده ایم / ظریف

وزیر پیشنهادی امور خارجه، با اشاره به انتاظر نمایندگان مجلس جهت جذب بهتر گردشگر بویژه در حوزه توریسم سلامت گفت: ساختارهای مورد نیاز را جهت تسهیل جذب گردشگر طراح

ساختارهای مورد نیاز را جهت تسهیل جذب گردشگر طراحی کرده ایم / ظریف

ظریف: ساختارهای مورد نیاز را جهت تسهیل جذب گردشگر طراحی کرده ایم

عبارات مهم : طراحی

وزیر پیشنهادی امور خارجه، با اشاره به انتاظر نمایندگان مجلس جهت جذب بهتر گردشگر بویژه در حوزه توریسم سلامت گفت: ساختارهای مورد نیاز را جهت تسهیل جذب گردشگر طراحی شده است است.

به گزارش مهر، محمدجواد ظریف در حاشیه حضور در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه در رابطه با مباحث مورد توجه کمیسیون بهداشت و درمان از جمله توریسم سلامت و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر بحث و بررسی شد.

ساختارهای مورد نیاز را جهت تسهیل جذب گردشگر طراحی کرده ایم / ظریف

وی افزود: جذب گردشگر یکی از اولویت های وزارت امور خارجه در جهت برنامه های اقتصاد مقاومتی است که جهت این امر هم ساختار مورد نیاز را جهت دوره دوازدهم طراحی کرده ایم و هم برنامه های مورد نیاز را داریم.

ظریف خاطرنشان کرد: تلاش وزارت خارجه این است که نه به عنوان متصدی، بلکه به عنوان تسهیل گر در راین زمینه گام بردارد.

وزیر پیشنهادی امور خارجه، با اشاره به انتاظر نمایندگان مجلس جهت جذب بهتر گردشگر بویژه در حوزه توریسم سلامت گفت: ساختارهای مورد نیاز را جهت تسهیل جذب گردشگر طراح

وزیرپیشهادی امورخارجه خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین راجع به اجرای برجام و جلوگیری از بدعهدی های آمریکا نیز بحث شد که امیدوارم در این زمینه نیز با کمک مجلس به خوبی گام برداریم.

واژه های کلیدی: طراحی | برنامه | گردشگر | امور خارجه | وزارت خارجه | وزارت امور خارجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs