آتشفشان ایرانی فضانورد فضانورد اخبار علمی و آموزشی

آتشفشان: ایرانی فضانورد فضانورد اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار حوادث بخشش پدر از سوی 2 دخترش

به گزارش جام جم، سعید ظهر 27اردیبهشت امسال طی درگیری با همسر میانسالش، او را با طناب در منزل ارزش در محله مسعودیه به قتل رساند.

بخشش پدر از سوی 2 دخترش

بخشش پدر از سوی 2 دخترش

عبارات مهم : پرونده

مردی که همسرش را خفه کرده بود، از سوی دو دخترش بخشیده شد.

به گزارش جام جم، سعید ظهر 27اردیبهشت امسال طی درگیری با همسر میانسالش، او را با طناب در منزل ارزش در محله مسعودیه به قتل رساند.

بخشش پدر از سوی 2 دخترش

متهم با دستور قاضی محسن مدیرروستا، بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت. عامل جنایت در جریان تحقیقات به افسر تحقیق گفت: ده سال است که به شیشه معتاد هستم. مدتی بود احساس می کردم همسرم در شکم من دستگاه ردیاب کار گذاشته که همین باعث می شود هر کاری را که انجام می دهم، بفهمد. او مرا زیر نظر گرفته بود. چون نتوانستم دستگاه را خارج کنم، همسرم را کشتم تا دستگاه از کار بیفتد و حالم بهتر شود.

با توجه به بیانات این مرد، او به پزشکی قانونی انتقال یافته شد که کارشناسان نظر دادند او دچار ناراحتی معنوی است و باید مدتی در بیمارستان روانپزشکی رازی خوابیدن شود.

به گزارش جام جم، سعید ظهر 27اردیبهشت امسال طی درگیری با همسر میانسالش، او را با طناب در منزل ارزش در محله مسعودیه به قتل رساند.

تحقیقات دراین باره ادامه داشت تا این که دیروز دو دختر 13 و 18 ساله متهم به قتل با حضوردر شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، پدر خود را بخشیدند. آنها به قاضی پرونده گفتند، مادرمان فوت شده است و داغ او را در دل داریم. پدرمان نیز حال معنوی مناسبی ندارد. می خواهیم پدرمان را ببخشیم نمی خواهیم او قصاص شود.

این درحالی بود که متهم پرونده به بازپرس جنایی گفت: باورم نمی شود دخترانم مرا بخشیده اند. در زمانی که در بیمارستان خوابیدن شدم، سر و صدایی که در ذهنم احساس می کردم، کمتر شده است هست. انگار فعالیت دستگاه ردیاب در بدنم خاموش شده است هست. اگر مرا عمل کنند این دستگاه را می توانند از بدنم خارج کنند. نمی دانم کی حالم معنوی ام خوب می شود تا دوباره کنار دخترانم باشم.

مرد همسرکش با دستور قضایی دوباره در بیمارستان روانپزشکی رازی خوابیدن شد. درحالی که دو دختر متهم، او را بخشیده اند، ولی هنوز پدر مقتول دامادش را نبخشیده است.

بخشش پدر از سوی 2 دخترش

واژه های کلیدی: پرونده | دستگاه | خوابیدن | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs